Rozpoczynają się matury. Dziś język polski.

Rozpoczynają się matury. 271 tysięcy tegorocznych maturzystów napisze dziś egzamin z języka polskiego. Do matur podejdą także te osoby, które nie zdały w latach ubiegłych lub chcą poprawić wynik. Absolwenci będą musieli przyjść na egzamin w maseczce. Obowiązkowa będzie także dezynfekcja rąk. Początek o godzinie 9.00. 

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że egzaminy w tym roku będą łatwiejsze. "Egzaminy obowiązkowe to tylko część pisemna na poziomie podstawowym. Część ustna tylko dla osób, które potrzebują wyniku w rekrutacji na uczelnię za granicą" - powiedział minister.

Obowiązkowo na poziomie podstawowym maturzyści będą musieli zdać egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, w tym roku nie ma obowiązku zdawania przedmiotu dodatkowego, ale większość maturzystów zdecydowała się zdawać ten przedmiot.

"Najczęściej jako przedmiot dodatkowy maturzyści wybierali podobnie jak w latach ubiegłych język angielski - tu prawie 60 procent maturzystów - matematykę, język polski, geografię i biologię" - powiedział dyrektor CKE.  

Na rozwiązanie testu i napisanie wypracowania maturzyści będą mieli dziś 170 minut.

/IAR/