Stypendia dla przyszłych lekarzy

Powiat kłobucki będzie przyznawał stypendia przyszłym lekarzom. 

Pomoc skierowana jest do studentów szóstego roku, którzy zobowiążą się do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym prowadzonym przez powiat na co najmniej 30 miesięcy.

— Będzie trzeba ją podjąć w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza — mówi starosta kłobucki, Henryk Kiepura. 


— Stypendia dla studentów to nie tylko zachęta dla młodych ludzi, ale i odpowiedź na brak lekarzy — mówi starosta Henryk Kiepura. 


Wysokość stypendium ustanowiono na maksymalnym poziomie 2 tysięcy 200 złotych miesięcznie. Z wnioskiem o jego przyznanie powinien wystąpić sam student. Nabór rozpocznie się 1 lipca i potrwa do 10 września. 

Autor: Martyna Słabikowska /rs/


Wiadomości regionalne