Jutro ma zostać podpisana umowa społeczna dotycząca górnictwa i przyszłości

Jutro ma zostać podpisana umowa społeczna dotycząca górnictwa i przyszłości regionu - poinformował wiceminister Aktywów Państwowych Artur Soboń. 

Umowa została parafowana w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w zeszłym miesiącu. Jak dodał Soboń dalsza droga tej transformacji jest już wdrażana.

Umowa została parafowana razem z kilkoma załącznikami dotyczącymi m.in. tego które gminy górnicze będą objęte wsparciem czy pomocy dla firm okołogórniczych. Szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności, Dominik Kolorz mówił, że społecznie trudno być zadowolonym, że podjęło się kroki związane z likwidacją górnictwa ale nie znaleziono grona eksperckiego, które podsuwałoby jakikolwiek inny pomysł a w umowie są bardzo ważne rozdziały dotyczące transformacji całego województwa śląskiego. 

Autor: Ł. Kałuża


Wiadomości regionalne