Kolejka wąskotorowa z Bytomia do Miasteczka Śląskiego rusza na tory

Kolejka wąskotorowa z Bytomia do Miasteczka Śląskiego rusza dziś na tory. Rozpoczyna się sezonowe kursowanie popularnego wakacyjnego środka transportu. 

Przejazdy odbywać się będą w weekendy i święta na całej, liczącej około 21 kilometrów trasie do września. Dodatkowo w każdą niedziele o 11:40 i 14:30 można zwiedzać stację Bytom Karb Wąskotorowy. Przystanek początkowy kolejki znajduje się na peronie wąskotorowym dworca głównego w Bytomiu. Bagaż, w tym rowery i wózki dziecięce, przewożony jest bezpłatnie wagonie bagażowym.

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, których jedną z pozostałości jest właśnie kolejka, od połowy XIX wieku były kluczowym elementem systemu transportowego w okręgu przemysłowym. Setki kilometrów torów o rozstawie 785 milimetrów łączyły większość kopalń, hut, fabryk i elektrowni aglomeracji, służąc lokalnemu transportowi ładunków masowych i półfabrykatów.


Autor: Piotr Pagieła /as/