Biała Przemsza

fot. Gabriela Kaczyńska/Radio Katowice

Wybierzemy się nad rzekę Białą Przemszę do Sławkowa. To tam powstało niezwykłe miejsce do spacerów, ale też do przyrodniczej obserwacji. Zachęcamy do spacerów na Białą Przemszą w Sławkowie, nad którą powrócimy też za tydzień i ze wspomnianych pomostów obserwować będziemy przyrodę wokół starorzecza. Przyroda w tej części regionu jest bardzo bogata i różnorodna, o czym opowiada nasz przewodnik Maksym Pięta z Urzędu Miasta w Sławkowie.

EKO-RANEK to cykliczna audycja Polskiego Radia Katowice, emitowana na antenie raz w tygodniu, w niedzielę.

Celem audycji jest przede wszystkim edukowanie i inspirowanie dzieci oraz młodzieży do prawidłowych zachowań ekologicznych. Poza tym audycja ma promować i kształtować w młodych ludziach postawy proekologiczne oraz szacunek do natury. 

Będziemy m.in. rozbudzać potrzebę kontaktu z przyrodą, uświadamiać, poznawać zasady ochrony środowiska, pogłębiać wiedzę na temat roślin i zwierząt, rozwijać umiejętność dostrzegania piękna przyrody, kształtować zdolności właściwego reagowania na niszczenie środowiska. Audycja będzie miała charakter interaktywny.

Studio EKO-RANKA będzie mobilne. Będziemy więc w jaskiniach, lasach, nad wodą, a nawet i w powietrzu czyli w miejscach bogatych przyrodniczo. Z mikrofonem odwiedzać będziemy także przedszkola i szkoły, które zachęcamy do współpracy z nami.  

E-mail: ekoranek@radio.katowice.pl.

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach