Studenci wydziału architektury Politechniki Śląskiej przygotują projekty piroseum i ośrodka naukowego w Żyglinku

fot. Aleksandra Wojaczek / Politechnika Śląska

Studenci wydziału architektury Politechniki Śląskiej przygotują projekty piroseum, czyli multimedialnego muzeum hutnictwa oraz ośrodka naukowego zlokalizowanych w Żyglinku w Miasteczku Śląskim. 

Podczas wykopalisk w Żyglinku, prowadzonych na zlecenie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, odkryto między innymi podziemny piec hutniczy do termicznego przetwarzania rud ołowiu – jamę wygrzewczą, mająca około 1000 lat. Odnaleziono w tym miejscu ślady działalności hutniczej z okresu kilku tysięcy lat, od mezolitu po średniowiecze. To na przykład fragmenty ceramiki i narzędzi krzemiennych.

Studenci mają przygotować projekty zagospodarowania wykopalisk. Większość odnalezionych artefaktów nie będzie przenoszona do muzeum, pozostaną w ziemi. Zadaniem studentów będzie zaprezentowanie ich w interesujący sposób. Ponadto, ma tam powstać budynek dla naukowców i mniejsze pomieszczenie dla turystów. W planach jest też zagospodarowanie terenu wokół muzeum, chodzi między innymi o wyeksponowanie starego hutniczego pieca, który już wymontowano i zastąpiono nowym. 

Do realizacji nie musi zostać wybrany jeden projekt, mogą być w niej wykorzystane najciekawsze pomysły i rozwiązania z kilku prac. Prace mają powstać w pierwszym semestrze.


Autor: Piotr Pagieła /as/