Katowiczanie po raz drugi wybiorą projekty w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego

Katowiczanie po raz drugi wybiorą projekty w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszono 164 zadania, z czego pozytywnie oceniono 127. 

 Michał Mendala z katowickiego ratusza podkreśla, że pomysły są przeróżne. To zarówno zadania związane z pielęgnacją istniejącej zieleni, ale także nowe nasadzenia krzewów i drzew czy tworzenie łąk kwietnych. Ponadto mieszkańcy postulowali stworzenie ogrodów sensorycznych oraz nowych zielonych stref relaksu czy stworzenie stawu retencyjnego. Zaproponowali także utworzenie Dzielnicowych Banków Drzew, które dawałyby mieszkańcom możliwość otrzymywania sadzonek drzew do zasadzenia. Nie brakowało także pomysłów związanych ze zwierzętami. To chociażby propozycje stworzenia na terenie poszczególnych dzielnic karmników miejskich, budek lęgowych dla ptaków czy domków dla jeży i wiewiórek.

 Do wydania są 3 miliony złotych, a zielony budżet w Katowicach realizowany jest po raz drugi. Zanim jednak projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, zostaną jeszcze zweryfikowane przez Zespół Oceniający i wybrane te, które najbardziej wpisują się w ideę zielonego budżetu.


Autor: Joanna Opas /as/