Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości regionalne
Upadek SKOK-u. Postępowanie zakończone.
05.10.2021
08:37:00

Śląscy policjanci zakończyli postępowanie w sprawie nieprawidłowości w jednej ze Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych na Śląsku. 

SKOK upadł w 2016 roku. Gliwicka prokuratura oskarżyła prezesa i dwóch wiceprezesów w tej sprawie. W wyniku kontroli ujawniono między innymi: złą jakość całego portfela pożyczkowo-kredytowego, nieewidencjonowanie na kontach pozabilansowych warunkowych zobowiązań o charakterze finansowym, nieprawidłową wycenę oraz wysokość utworzonych odpisów aktualizacyjnych wartość pożyczek/kredytów, jak i zawyżanie wartości skryptów dłużnych i sprzedawanych wierzytelności. 

Prezes zarządu usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa nadużycia udzielonych mu uprawnień, co sprowadziło bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej. Ponadto zarząd nie dopełnił ciążących na nim obowiązków z racji pełnionych funkcji. 

Na poczet przyszłych kar policjanci ujawnili i zabezpieczyli mienie podejrzanych o wartości 595.000,- złotych w postaci gruntów, nieruchomości, oszczędności i mienia ruchomego. 

Autor: Joanna Opas /rs/


Zobacz także Wiadomości regionalne

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA