Ewangelizacja przez teatr

Artysta teatralny Mariusz Kozubek postanowił ewangelizować młodzież poprzez wędrówkę labiryntem Minotaura. Jako gość październikowego Rabanu opowiada o swoim artystycznym projekcie, do którego zaprosił dzieci z Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi w Katowicach. Spotkania wokół sztuki teatralnej były procesem towarzyszącym tworzeniu scenariusza, który z kolei będzie podstawą spektaklu o mitycznym Minotaurze. Więcej o tym wartościowym przedsięwzięciu w młodzieżowej części magazynu Ślady.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl

Ślady - magazyn religijny