Jak ograniczyć skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza?

fot. Andrzej Ochodek/Radio Katowice

To główny temat wyjazdowego posiedzenia senackich komisji zdrowia oraz nadzwyczajnej ds. klimatu w Bielsku Białej. W obradach uczestniczy Marszałek Senatu RP profesor Tomasz Grodzki.


 

Jutro, obie komisje wizytować będą miasta aglomeracji górnośląskiej.

Autor: Andrzej Ochodek/pm/