Dobrostan zwierząt

fot. Gabriela Kaczyńska/Radio Katowice

W dzisiejszym Eko-Ranku poruszymy bardzo ważny, ale i zarazem trudny temat. Mówić będziemy o dobrostanie zwierząt.

Przenosimy się do Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej  w Chorzowie, gdzie są nasi najmłodsi słuchacze i edukatorka Anna Poraj, która wyjaśni nam to trudne pojęcie.


Wiemy już, które ze zwierząt są zagrożone - głównie przez człowieka, teraz czas na porcję kolejnych ważnych informacji.


Kilka chwil temu poznaliśmy zwyczaje niektórych - w tym jeża czy psa, jednocześnie obalając mity i potwierdzając fakty.  Teraz czas na kolejne.EKO-RANEK to cykliczna audycja Polskiego Radia Katowice, emitowana na antenie raz w tygodniu, w niedzielę.

Celem audycji jest przede wszystkim edukowanie i inspirowanie dzieci oraz młodzieży do prawidłowych zachowań ekologicznych. Poza tym audycja ma promować i kształtować w młodych ludziach postawy proekologiczne oraz szacunek do natury. 

Będziemy m.in. rozbudzać potrzebę kontaktu z przyrodą, uświadamiać, poznawać zasady ochrony środowiska, pogłębiać wiedzę na temat roślin i zwierząt, rozwijać umiejętność dostrzegania piękna przyrody, kształtować zdolności właściwego reagowania na niszczenie środowiska. Audycja będzie miała charakter interaktywny.

Studio EKO-RANKA będzie mobilne. Będziemy więc w jaskiniach, lasach, nad wodą, a nawet i w powietrzu czyli w miejscach bogatych przyrodniczo. Z mikrofonem odwiedzać będziemy także przedszkola i szkoły, które zachęcamy do współpracy z nami.  

E-mail: ekoranek@radio.katowice.pl.


wfosigw_400

Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach


Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.


EKO-RANEK