TAURON chce Ciepło. Jest plan na przyszłość

fot. TAURON Ciepło

Największa spółka ciepłownicza na południu Polski pozostaje w Grupie TAURON. Przeprowadzone analizy wykazały, że optymalnym scenariuszem dalszego rozwoju tego segmentu będzie konsekwentna transformacja źródeł wytwórczych z węglowych na gazowe, a w przyszłości także wodorowe.

Nowoczesne ciepłownictwo odegra kluczową rolę w dekarbonizacji polskiej energetyki. Transformacja sektora w oparciu o gaz jako paliwo przejściowe pozwoli na ewolucję ciepłownictwa w stronę nisko- a z czasem zeroemisyjną. Obecnie niezbędne jest jednak podjęcie przez Unię Europejską decyzji regulacyjnych, pozwalających na szybkie inwestycje w wysokosprawne jednostki gazowe z perspektywą wodorową – mówi Patryk Demski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. strategii i rozwoju.

Decyzję o pozostawieniu o pozostawieniu 100 procent udziałów Spółki TAURON Ciepło w strukturach Grupy podjął Zarząd TAURON Polska Energia. Analizy dokonane w ostatnich miesiącach wskazały, że wobec zaostrzającej się polityki dekarbonizacyjnej Unii Europejskiej najkorzystniejszym modelem dalszego rozwoju spółki ciepłowniczej będzie konwersja jej źródeł wytwórczych z węglowych na gazowe, a w przyszłości także wodorowe. Dodatkowo zmiana sposobu zasilania ciepłowni poprawi dostępność oferty ciepłej wody, całorocznego ogrzewania, a dalszej perspektywie chłodu sieciowego.

– Ciepło sieciowe stanowi również najlepszą metodę walki z niską emisją w dużych aglomeracjach miejskich. W najbliższych latach, planujemy przyłączyć do sieci ciepłowniczej średnio około 45 MW ciepła rocznie. Chcemy, aby około 20 proc. przyłączeń stanowiły budynki przyłączane w ramach likwidacji smogu, czyli takie, w których dotychczas funkcjonowało ogrzewanie węglowe – dodaje wiceprezes TAURONA.

Docelowo w 2030 roku to właśnie gaz ziemny ma stać się dla TAURON Ciepło paliwem bazowym. Dodatkowo,  dzięki dalszym inwestycjom w rozwój sieci Spółka umocni swoją pozycję lidera w obszarze Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, będąc źródłem regularnych przychodów generowanych w ramach Grupy.

Łącznie do 2026 roku sieć ciepłownicza TAURON Ciepło zostanie rozbudowana o blisko 122 MWt.

/mat.prasowe/pm/


Wiadomości gospodarcze