Powstał sztab protestacyjno-strajkowy

Sztab protestacyjno-strajkowy zbiera się w Polskiej Grupie Górniczej. 

Zwołały go działające w spółce organizacje związkowe. To odpowiedź na fiasko wczorajszych rozmów płacowych prowadzonych przez stronę społeczną, zarząd PGG i wiceministra aktywów państwowych odpowiedzialnych za górnictwo Piotra Pyzika. Jak mówi Rafał Jedwabny z Sierpnia 80, akcje będą organizowane przez wszystkich związkowców. Co do jego formy, decyzje będą podejmowane podczas posiedzenia sztabu.


W zeszłym tygodniu Sierpień 80 rozpoczął okupację siedziby PGG w Katowicach bez uzgadniania tego z innymi związkami zawodowymi. Górnicy domagają m.in. wypłaty rekompensat za przepracowane od września weekendy oraz ustalenia wzrostu płac w przyszłym roku. 

Autor: Joanna Opas /rs/


Wiadomości gospodarcze