Jest porozumienie pomiędzy górnikami i zarządem PGG

Jest porozumienie pomiędzy związkowcami, a władzami Polskiej Grupy Górniczej. 

Spór na tle płacowym w spółce trwał od 14 grudnia. Od tego czasu związkowcy dwukrotnie blokowali kolejową wysyłkę węgla z kopalń do elektrowni . W kopalniach odbyło się też referendum strajkowe. Rozmowy w siedzibie PGG poprzedziło spotkanie związkowców z wiceministrem aktywów państwowych Piotrem Pyzikiem. Podczas rozmów wstępnie ustalono warunki porozumienia. 

Powstał dokument dotyczy podwyżek dla pracowników oraz wypłaty rekompensat za przepracowane weekendy. Uzgodniono wzrost średniego wynagrodzenia do kwoty 8.200,- złotych brutto oraz wypłatę jednorazowej rekompensaty – średnio 1,5 tysiąca złotych.

— Podpisaliśmy porozumienie i tym samym zakończyliśmy spór zbiorowy — mówi szef górniczej solidarności, Bogusław Hutek.


— Porozumieliśmy się ze stroną społeczną i zapewniliśmy niezakłóconą pracę kopalń w przyszłych okresach — mówi szef Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.


Jak potwierdzili związkowcy, podpisanie porozumienia skutkuje odwołaniem akcji protestacyjnej na torach zapowiadanej na 17 stycznia. 

Autor: Agnieszka Loch /rs/


Wiadomości gospodarcze