Zwierzęta i zima

fot. Gabriela Kaczyńska/Radio Katowice

Porozmawiamy o zwierzętach i to bardzo różnych i o tym jak radzą sobie z zimową porą. Na przykładzie wybranych gatunków poznamy ich zwyczaje. Część z nich, by ją przetrwać, hibernuje czyli zapada w zimowy sen. Inne potrafią zmniejszyć się o połowę, po to by zimą mniej jeść. Razem z Tomaszem Grimmem z Ośrodka Edukacji w Smoleniu przy Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego odwiedzamy uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 9 w Zawierciu.

EKO-RANEK to cykliczna audycja Polskiego Radia Katowice, emitowana na antenie raz w tygodniu, w niedzielę.

Celem audycji jest przede wszystkim edukowanie i inspirowanie dzieci oraz młodzieży do prawidłowych zachowań ekologicznych. Poza tym audycja ma promować i kształtować w młodych ludziach postawy proekologiczne oraz szacunek do natury. 

Będziemy m.in. rozbudzać potrzebę kontaktu z przyrodą, uświadamiać, poznawać zasady ochrony środowiska, pogłębiać wiedzę na temat roślin i zwierząt, rozwijać umiejętność dostrzegania piękna przyrody, kształtować zdolności właściwego reagowania na niszczenie środowiska. Audycja będzie miała charakter interaktywny.

Studio EKO-RANKA będzie mobilne. Będziemy więc w jaskiniach, lasach, nad wodą, a nawet i w powietrzu czyli w miejscach bogatych przyrodniczo. Z mikrofonem odwiedzać będziemy także przedszkola i szkoły, które zachęcamy do współpracy z nami.  

E-mail: ekoranek@radio.katowice.pl.


wfosigw_400

Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach


Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.


EKO-RANEK