TAURON zainwestował na Śląsku 700 mln zł na wszystkich poziomach napięć

fot. TAURON

Nowoczesna energetyka, to nie tylko ogromne inwestycje w nisko i zeroemisyjne jednostki wytwórcze, ale również rozwój sieci dystrybucyjnej. Dzięki takiemu podejściu TAURON od lat jest liderem branży energetycznej, dysponując najlepszą siecią dystrybucyjną w kraju. Jednym z zadań realizowanych przez firmę na Śląsku jest modernizacja sieci dla Parku Śląskiego w Chorzowie.

TAURON wydał w ubiegłym roku blisko 700 mln złotych na inwestycje w województwie śląskim. Modernizacje i realizacja nowych zadań infrastrukturalnych usprawniają funkcjonowanie sieci i poprawiają pewność zasilania klientów, umożliwiając przyłączanie nowych obiektów i skracając czas trwania awarii.

- Śląsk jest dla nas bardzo ważnym obszarem inwestycyjnym, to właśnie tu swoje siedziby mają najwięksi przemysłowi klienci, charakteryzujący się dużym zapotrzebowaniem na moc. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury, a także dostosowanie jej do rozwoju regionu, zmieniających się potrzeb klientów i coraz wyższych oczekiwanych standardów świadczenia usług. Jako operator sieci dystrybucyjnej reagujemy na zmiany w zakresie naszych zadań, wynikające z funkcji sieci dystrybucyjnej przy tak dynamicznym rozwoju źródeł OZE  -  mówi Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia.

Jednym z ważniejszych zadań realizowanych z myślą o mieszkańcach Śląska jest modernizacja sieci zlokalizowanych na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie.

- Obecnie odbiorcy, tacy jak Planetarium Śląskie czy Śląski Ogród Zoologiczny są zasilani z wyeksploatowanej, starej sieci, niebędącej własnością TAURONA. Stan ten uniemożliwia rozwój i realizowanie zamierzeń inwestycyjnych przez Park Śląski, będący dla mieszkańców aglomeracji śląskiej szczególnym miejscem. Prace rozpoczęły się w 2019 roku, a roboty budowlane w roku 2021. W pierwszym etapie zostało wykonane zasilanie modernizowanego Planetarium i Obserwatorium Śląskiego. Planowany czas zakończenia całości inwestycji to czerwiec bieżącego roku, a zakres inwestycji to budowa 10 stacji transformatorowych SN/nN, ok. 10 km linii kablowych SN (średnie napięcie) i ok. 9 km linii kablowych niskiego napięcia – mówi Robert Zasina, prezes spółki TAURON Dystrybucja.

Z kolei na północy województwa, na terenie oddziału w Częstochowie, trwają ostatnie prace pozwalające na przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i zasilenie podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie Częstochowskiej Strefy Ekonomicznej. Będzie to możliwe dzięki zakończeniu budowy stacji 110/15 kV Sabinów w wersji napowietrznej z rozdzielnią 15 kV w budynku stacji. Obiekt jest obecnie na etapie odbiorów i uruchomienia.

Autor: mat. pras.


Wiadomości gospodarcze