Ptakoliczenie

W ubiegłym weekend w całej Polsce odbyło się zimowe ptakoliczenie. To ogólnopolska akcja skierowana do całych rodzin, a polega na spacerze z ornitologiem.

Dzięki temu można poznać gatunki ptaków, ale też ciekawostki na ich temat. I jak nie trudno się domyśleć, my na takim spacerze byliśmy - oczywiście z ekorankowym mikrofonem, dzięki czemu ci, którzy nie byli, będą właśnie teraz. Przenosimy się zatem do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie, gdzie wspólnie z ornitologiem Michałem Szlęzakiem liczymy ptaki.

EKO-RANEK to cykliczna audycja Polskiego Radia Katowice, emitowana na antenie raz w tygodniu, w niedzielę.

Celem audycji jest przede wszystkim edukowanie i inspirowanie dzieci oraz młodzieży do prawidłowych zachowań ekologicznych. Poza tym audycja ma promować i kształtować w młodych ludziach postawy proekologiczne oraz szacunek do natury. 

Będziemy m.in. rozbudzać potrzebę kontaktu z przyrodą, uświadamiać, poznawać zasady ochrony środowiska, pogłębiać wiedzę na temat roślin i zwierząt, rozwijać umiejętność dostrzegania piękna przyrody, kształtować zdolności właściwego reagowania na niszczenie środowiska. Audycja będzie miała charakter interaktywny.

Studio EKO-RANKA będzie mobilne. Będziemy więc w jaskiniach, lasach, nad wodą, a nawet i w powietrzu czyli w miejscach bogatych przyrodniczo. Z mikrofonem odwiedzać będziemy także przedszkola i szkoły, które zachęcamy do współpracy z nami.  

E-mail: ekoranek@radio.katowice.pl.


wfosigw_400

Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach


Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.


EKO-RANEK