Powstanie hub gamingowo-technologiczny. Rozstrzygnięto konkurs.

fot. Joanna Opas/Radio Katowice

Hub gamingowo-technologiczny powstanie na terenie po dawnej kopalni Wieczorek w Katowicach. 

Rozstrzygnięto konkurs, który wygrała pracownia z Warszawy. Jak mówi architekt Andrzej Chołdzyński, główną osią projektu będzie pasaż. 


— Dzięki projektowi uda się przywrócić miastu zdegradowany teren — podkreśla prezydent Katowic Marcin Krupa.


Pomysł adaptacji tej poprzemysłowej tkanki pod nowe technologie i branżę IT wpisuje się w wizję spółki Giesche, która utworzyła wokół kopalni całą dzielnicę łącznie z innymi zakładami pracy i osiedlem. 

Autor: Joanna Opas /rs/


Wiadomości gospodarcze