"Śląskie. Przywracamy błękit"

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

W regionie rusza jeden z największych projektów dotyczący czystego powietrza.

Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski mówi, że celem jest sprawna i efektywna realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, który w roku 2020 został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego. 


 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparł projekt kwotą 26 milionów złotych. Jego wiceprezes Paweł Mirowski mówił, że projekt jest wysoko oceniany. 


 

Podjęte w ramach projektu działania umożliwią znaczące przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy opalanych paliwami stałymi w sektorze komunalno-bytowym, co stanowi główne źródło sytuacji problemowej na terenie województwa. 

Istotną częścią projektu jest też podniesienie poziomu wiedzy w różnych grupach docelowych w zakresie niskiej emisji oraz działań zapobiegawczych.

Autor: Łukasz Kałuża/pm/


Wiadomości regionalne