Wskaźniki wynagrodzeń w górnictwie będą oparte o poziom inflacji

fot. Samuel Baron/Radio Katowice

Wskaźniki wynagrodzeń w górnictwie będą oparte o poziom inflacji.

To ustalenia dzisiejszego spotkania sygnatariuszy umowy społecznej dla górnictwa. W Katowicach podpisany został pierwszy aneks do tej umowy.

Dokument określa zasady stopniowego wygaszania kopalń węgla kamiennego w Polsce do 2049 roku. Po spotkaniu przedstawiciele strony rządowej zapewniali, że wszystkie dotychczasowe ustalenia pozostają aktualne, włącznie z pierwotnym harmonogramem.

Przedstawiciele obu stron zgodzili się jednak co do tego, że wniosek notyfikacyjny może wymagać weryfikacji w przyszłości.  Ma to związek między innymi ze zmieniającą się sytuacją na świecie m.in. skutkami trwającej wojny na Ukrainie.


Autor: Samuel Baron /pg/


Wiadomości gospodarcze