Dotacje dla przedsiębiorców. Wręczono czeki.

fot. Andrzej Ochodek/Radio Katowice

Ponad 39 mln w formie dotacji trafi do firm z naszego regionu prowadzących obiekty turystyczne i restauracyjne. 

W Wiśle zostały wręczone umowy na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, który był elementem Śląskiego Pakietu dla Turystyki zrealizowanego z inicjatywy marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego. 

— Nasze wsparcie dla przedsiębiorców rozpoczęliśmy jednak o wiele wcześniej, bo od samego początku pandemii — podkreśla wicemarszałek Wojciech Kałuża. 


Działanie ujęte w Śląskim Pakiecie dla Turystyki przewidywało dofinansowanie ze środków unijnych dla mikro i małych firm związanych z branżą turystyczną i gastronomiczną, które szczególnie odczuły skutki pandemii a całość koordynowało Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. 

Autor: Andrzej Ochodek /rs/


Wiadomości regionalne