Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości gospodarcze
Światowe Forum Miejskie w Katowicach. Jest pierwszy rekord.
19.04.2022
09:06:00

Do organizatorów Światowego Forum Miejskiego (WUF11) wpłynęło prawie 1000 zgłoszeń z całego świata na organizację wydarzeń w trakcie WUF11. To rekord w 20-letniej historii WUF. Aktualnie trwa ich weryfikacja, tak by w czerwcu, w stolicy Śląska, zostały zaprezentowane najciekawsze z nich.

- To dobra informacja, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę kontekst międzynarodowy. Docierały do nas sygnały, że w związku z wojną w Ukrainie, zainteresowanie Światowym Forum Miejskim może być mniejsze, niż można by oczekiwać po tej rangi wydarzeniu. Jest to całkowicie zrozumiałe, ale nasze obawy się nie potwierdziły. Oprócz rekordu zgłoszeń na organizację wydarzeń w trakcie WUF11, na dwa i pół miesiąca przed forum, mamy prawie 5 tysięcy zarejestrowanych uczestników– mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która pełni też funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego.


Dyskusja i różnorodność wydarzeń są nieodłącznym elementem każdego Światowego Forum Miejskiego. Dlatego to uczestnicy forum w dużej części wypełniają je treścią i są zapraszani do składania propozycji własnych wydarzeń.

Zgłoszenia można było nadsyłać w 7 kategoriach:

• Networking event (Sesja networkingowa),

• Tranining event (Warsztaty),

• Voices from Cities event (Głos Miast),

• SDG in Action (Cele Zrównoważonego Rozwoju w praktyce),

• ONE UN event (Sesja w strefie ONZ),

• Exhibition booking (Wystawa)

• Urban Library event (Miejska biblioteka).

Największym zainteresowaniem cieszyła się sesja networkingowa, na którą nadesłano prawie 400 zgłoszeń. To sesja organizowana w formule warsztatowo-dyskusyjnej, która będzie dotyczyła wąskiego zagadnienia interesującego konkretną grupę odbiorców. Ta formuła daje możliwość identyfikacji najlepszych praktyk i podzielenia się pomysłami.

230 zgłoszeń zostało zarejestrowanych na Voices from Cities (Głos Miast). W ramach tej formy wydarzeń, będą odbywać się sesje przedstawiające przykłady wdrażania Nowej Agendy Miejskiej oraz współpracy między miastami.

Organizacją wydarzeń w formule SDG in Action (Cele Zrównoważonego Rozwoju w praktyce) i Training event (Warsztaty) było zainteresowanych ponad 100 organizacji. Pierwsza z nich będzie dużą, otwartą przestrzenią, w której zostaną zaprezentowane działania podejmowane na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Training event to zajęcia praktyczne, które dadzą uczestnikom, możliwość zapoznania się z innowacyjnymi narzędziami i metodami służącymi rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem miast.

Zgłoszenia można było nadsyłać do 21 marca 2022 r. Nabór odbywał się w formule open call, co oznacza, że jeden podmiot mógł zgłosić jeden wniosek na każde z wydarzeń. Takie podejście miało zapewnić równe szanse dla wszystkich. Lista zakwalifikowanych wydarzeń pojawi się na stronach gov.pl/web/wuf11 i wuf.habitat.org około 25 kwietnia.

Do 22 czerwca trwa rejestracja dla uczestników WUF11 na stronie www.wuf.habitat.org.

Zgłaszanie stoisk na WUF EXPO możliwe jest do 13 maja lub wyczerpania miejsc.

O WUF 11

Światowe Forum Miejskie to największe na świecie wydarzenie poświęcone rozwojowi miast. Wydarzenie odbywa się co dwa lata. Pierwsza edycja odbyła się w 2002 roku w Nairobi. Dotychczas forum gościło m.in. w Vancouver, Kuala Lumpur czy Abu Dhabi i gromadziło od kilku do nawet 20 tysięcy uczestników z całego świata. Pomysłodawcą i głównym organizatorem WUF jest UN-Habitat, czyli Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich.

Gospodarzami, a zarazem współorganizatorami 11. sesji WUF będą Polska i Katowice. Po raz pierwszy wydarzenie odbędzie się w Europie Środkowo-Wschodniej.

WUF11 rozpocznie się 26, a zakończy 30 czerwca 2022 roku. Całe wydarzenie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Hasło polskiej edycji WUF brzmi: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”.

Partnerami wydarzenia po stronie polskiej, którzy wspierają organizatorów, są Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Rada Młodych WUF11.

/mat.pras./mm/


Zobacz także Wiadomości gospodarcze

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA