Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości gospodarcze
Premier M. Morawiecki o pomocy dla kredytobiorców
25.04.2022
11:55:00

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział program wsparcia dla kredytobiorców.

Podczas wystąpienia na 14. Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach podkreślił, że czteropunktowy program ma być odpowiedzią na rosnące ceny kredytów oraz WIBORów oraz ulżyć kredytobiorcom złotówkowym i pomóc przejść im przez czas podniesionych stóp procentowych.

Mateusz Morawiecki zapowiedział między innymi wakacje kredytowe w 2022 i 2023 roku dla kredytobiorców, którzy będą mieli trudność w spięciu budżetów domowych. Szef rządu wyjaśnił funkcjonowanie systemu wakacji.

"Jedna rata kredytowa w kwartale w roku 2022 i 2023 zostanie przesunięta do spłaty bez odsetek. Łącznie w tym okresie będzie to 8 rat kredytowych" - wymienił.

Kolejnym punktem programu będą zmiany w mechanizmie kalkulowania kosztów kredytu, który ma być lepszy niż WIBOR. Od 1 stycznia przyszłego roku narzucony będzie obowiązek posługiwania się transparentną stawką pochodzącą z rynku międzybankowego depozytów overnight.

"Jest ona znacząco bardziej korzystna dla wszystkich kredytobiorców. Banki będą musiały obniżyć swoją marżę o mniej więcej 1/6. Dzisiaj będzie to znacząca obniżka - nawet 0,9-1 punkt procentowy na marży. W cyklu życia produktu będzie to 0,3-0,4 punktu procentowego" - wyjaśnił szef rządu. 

Punkt trzeci zakłada zmuszenie kredytodawców do skonstruowania bardziej realnego i większego funduszu wsparcia kredytobiorców, dla których rata kredytu będzie przekraczała 50 procent dochodu, lub staną się bezrobotni. Banki będą miały zasilić fundusz dodatkową kwotą miliarda 400 milionów złotych. Będą to 2 miliardy złotych, które będą uzupełniane i posłużą do wsparcia najbardziej potrzebnych kredytobiorców.

"Będzie to wsparcie dopuszczalne przez 3 lata, do wysokości 2 tysięcy złotych łącznej raty miesięcznie i 1/3 z tej kwoty będzie mogła zostać całkowicie umorzona w kolejnych okresach po podjęciu spłaty kredytu hipotecznego przed kredytobiorcę" - wyjaśnił Mateusz Morawiecki.

 Ostatni punkt ma dotyczyć wzmocnienia odporności całego sektora bankowego poprzez utworzenie funduszu pomocowego w wysokości 3,5 miliarda złotych. Środki mają pochodzić z zysku banków komercyjnych.

Mateusz Morawiecki powiedział, że program ma doprowadzić do unormowania rynku kredytów hipotecznych. Zaznaczył, że decyzja polityczna wobec programu została podjęta po przedyskutowaniu z sektorem bankowym. Zaapelował też do banków komercyjnych o wypracowanie stopy stałej dla kredytów hipotecznych.

/IAR/mm/


Zobacz także Wiadomości gospodarcze

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SA
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA