Centrum innowacji Katowice Erasmus+ InnHUB w KSSE

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

Centrum innowacji Katowice Erasmus+ InnHUB działa w Katowicach. 

Porozumienie ws. stworzenia takiego miejsca zawarły Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekt ma między innymi wspierać innowacyjność w kształceniu młodzieży i ich rozwoju zawodowego w firmach oraz na uczelniach wyższych. Siedzibą wspomnianego Centrum będzie Strefa, stając się tym samym pierwszym tego typu w regionie miejscem spotkań informacyjnych oraz wykładów prezentujących dobre praktyki związane z innowacjami oraz nowymi technologiami, wykorzystywanymi w różnych branżach przemysłu i szkolnictwa. O szczegółach z dr. Januszem Michałkiem, prezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rozmawia Józef Wycisk.Wiadomości gospodarcze