Pielgrzymka chorych do Lourdes

We wrześniu odbędzie się IV archidiecezjalna pielgrzymka chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin do Lourdes. O idei pielgrzymki, przygotowaniach i swoich przeżyciach opowiedzą organizatorzy oraz uczestnicy poprzednich edycji.

Anna Jędrzejewska, (zawodowo emerytowana neurolog); Anna Piecha (pielęgniarka z Ochojca, koordynuje zespół pielęgniarek podczas pielgrzymki); ks. Roman Chromy (dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach, organizator pielgrzymki), oraz Stanisław Rasiński (PL Travel).Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl

Ślady - magazyn religijny