Ślady – Nowy odział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Bieruniu Starym

Osoby będące członkami grupy młodzieżowej CI, KTÓRYM SIĘ CHCE, wspólnie z księdzem Rafałem, z-cą asystenta diecezjalnego KSM AK, podjęły decyzję o utworzeniu w starobieruńskiej parafii oddziału KSM-u. W czasie spotkania w minioną środę, dokonano wyborów i powołano kierownictwo oddziału wraz z komisją rewizyjną. A wszystko po to, by jeszcze lepiej formować się, budować relacje między sobą oraz służyć Bogu i Ojczyźnie.
To właśnie ci młodzi wraz ze swoim asystentem, a także członkowie Zarządu KSM Archidiecezji Katowickiej będą gośćmi ks. Michał Anderko w poniedziałkowej audycji ŚLADY - POLSKIEGO RADIA KATOWICE.
Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl

Ślady - magazyn religijny