Mniejszy podatek od wyrobisk. Podpisano ugodę.

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

O 22 miliony złotych pomniejszy się kwota, jaką miasto Rybnik musi zwrócić Spółce Restrukturyzacji Kopalń z tytułu nadpłaconego podatku od nieruchomości, tzw. wyrobisk górniczych. 

Kwota samej nadpłaty w przypadku Rybnika wynosi ponad 43 miliony złotych, od których narosły także odsetki w wysokości ponad 29 milionów. Jak informuje Agnieszka Skupień, rzeczniczka prasowa rybnickiego magistratu, dzięki umowie sporą część tej kwoty uda się zaoszczędzić. 


Z powodu niejasnych przepisów między rokiem 2003 a 2011 wiele samorządów obciążało kopalnie podatkiem od wyrobisk. Sprawę na korzyść podmiotów górniczych przesądził dopiero wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2011 roku oraz uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2018 roku, nakazująca zwrot nadpłaty oraz naliczonych odsetek. 

Autor: Wojciech Kocjan /rs/


Wiadomości gospodarcze