Prezydent Mysłowic bez wotum zaufania

Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz drugi rok z rzędu nie otrzymał wotum zaufania.

30 czerwca radni pozytywnie rozpatrzyli realizację budżetu za 2021 rok udzielając prezydentowi absolutorium. Inaczej przebiegło jednak głosowanie dotyczące wotum zaufania. Spośród 20 radnych za przyznaniem uchwały odpowiedziało się 9 osób, 9 wstrzymało się od głosu a 2 były przeciw. 

Jak twierdzi prezydent, to gra polityczna opozycji a radni nie mają mu czego zarzucić. 


Nieudzielenie prezydentowi wotum zaufania może wiązać się z referendum w sprawie jego odwołania. W podobnej sytuacji jest prezydent Świętochłowic Daniel Beger.

Autor: Kamil Jasek /mf/Wiadomości regionalne