Dofinansowanie na wypoczynek dzieci. Podpisano umowę

fot. Andrzej Ochodek/Radio Katowice

W ośrodku obozowym Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej w Bielsku-Białej-Wapienicy, podpisano umowę między Chorągwią Śląską a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu ponad 4 tysięcy dzieci do ekologicznych miejscowości. 

— To wpisuje się w naszą działalność prozdrowotną i ekologiczną — powiedział Radiu Katowice prezes Funduszu Tomasz Bednarek.


— Takie dofinasowania dowodzą, że rząd dba o zdrowie dzieci i młodzieży — podkreślił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.


W trakcie trwania 63 turnusów realizowane będą programy profilaktyki zdrowotnej, edukacji ekologicznej oraz regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej. 

Autor: Andrzej Ochodek /rs/


Wiadomości regionalne