Zmarł profesor Władysław Nasiłowski

fot. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nestor polskiej medycyny sądowej oraz nauczyciel wielu pokoleń lekarzy. Nasiłowski był doktorem honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadził m.in. zajęcia z patomorfologii i medycyny sądowej.

Przewodniczył Naczelnemu Sądowi Lekarskiemu i Naczelnej Izbie Lekarskiej, był także jednym ze współtwórców Kodeksu Etyki Lekarskiej. Za swoje osiągnięcia wnoszące trwały wkład w rozwój Górnego Śląska i wybitną postawę moralną Nasiłowski otrzymał Nagrodę Lux ex Silesia. 

Profesor Władysław Nasiłowski miał 97 lat. 

Autor: Konstancja Snopczyńska/pm/


Wiadomości regionalne