Ślady - Refleksje z pielgrzymiego szlaku

W poniedziałkowej audycji Ślady dziś Areopag Śląski. Owoce diecezjalnych etapów synodu o synodalności i parafialne pielgrzymowanie na Jasną Górę - co mają wspólnego te dwa wymiary życia współczesnego Kościoła?

Z tym pytaniem mierzą się ks. Michała Anderko oraz jego goście: Pani Irena, Pan Roman i Pan Zbigniew, którzy są zaangażowani przy organizacji parafialnej pielgrzymki z Bierunia Starego na Jasną Górę.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl

Ślady - magazyn religijny