Ciepło dla miasta. Porozumienie w sprawie dostaw

fot. Szymon Brandys/Radio Katowice

Miasto Cieszyn i Tauron Ciepło ujawniły treść porozumienia w sprawie Energetyki Cieszyńskiej zawartego 2 sierpnia. 

Jego realizacja ma za zadanie zapewnić ciągłość dostawy ciepła dla mieszkańców miasta. Zgodnie z zapisami dokumentu przeprowadzono zmiany w radzie nadzorczej i powołano nowy zarząd spółki, który – jak mówiła podczas konferencji prasowej w ratuszu burmistrz Gabriela Staszkiewicz – już rozpoczął audyt i badanie kondycji finansowej Energetyki Cieszyńskiej.


Wyniki audytu mają zostać przedstawione do 29 sierpnia. Trwa ponadto przygotowywanie ostatecznej treści umowy spółki. Warunkiem dalszych działań w ramach zawartego porozumienia jest jego akceptacja przez Radę Miejską w Cieszynie. Jeśli uchwała o zmianie umowy nie zostanie podjęta przez wspólników, czyli Miasto Cieszyn i Tauron Ciepło, porozumienie wygaśnie najpóźniej do 19 września 2022 roku. 

Autor: Szymon Brandys /rs/


Wiadomości regionalne