Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości regionalne
Rtęć w Kanale Gliwickim
17.08.2022
18:58:00

Wyniki badań wody z Kanału Gliwickiego i połączonego z nim Kanału Kędzierzyńskiego odbiegają od norm. 

W próbkach stwierdzono m.in. podwyższoną zawartość rtęci. Jak twierdzi Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska, to zjawisko typowe dla terenów przemysłowych, spowodowane osadzaniem się metali ciężkich na dnie. W tych samych próbkach stwierdzono także wysokie zasolenie, przekraczające 5-6-krotnie dotychczasowe wskaźniki. 

W wodzie pobranej z Kłodnicy oraz kanału gliwickiego przekroczone zostały także normy dotyczące natlenienia. W większości z 30 stałych punktów poboru próbek na całym polskim odcinku Odry, stan natlenienia jest dopuszczalny. 

Autor: Kamil Jasek /rs/


Zobacz także Wiadomości regionalne

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SA
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA