Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości regionalne
Ogłoszenie w związku z wyborami w Rudzie Śląskiej
22.08.2022
10:59:00

Przedterminowe wybory prezydenta Rudy Śląskiej. Informacje dla komitetów wyborczych.

Siedem komitetów zostało zarejestrowanych w przedterminowych wyborach na prezydenta Rudy Śląskiej. Komunikat w tej sprawie przekazała Miejska Komisja Wyborcza w Rudzie Śląskiej. Ponadto wobec dwóch komitetów toczy się procedura odwoławcza.


W poniedziałek 22 sierpnia 2022 r. mija termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosku o przydział czasu antenowego w związku z wyznaczeniem na dzień 11 września 2022 r. przedterminowych wyborów ma prezydenta Rudy Śląskiej. Wnioski należy złożyć z odpowiednimi załącznikami w sekretariacie Radia Katowice SA lub e-mailem.


W związku z wyznaczeniem na dzień 11 września 2022 przedterminowych wyborów prezydenta Rudy Śląskiej, Radio Katowice SA przedstawia zasady rozpowszechniania bezpłatnych audycji wyborczych na swojej antenie.

Wnioski przyjmujemy do 22.08.2022 do godz. 24:00 na adres email: sekretariat@radio.katowice.pl


Wnioski powinny zawierać:
- nazwę komitetu wyborczego uprawnionego do rozpowszechniania audycji wyborczych
- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania pełnomocnika oraz dane kontaktowe, nr telefonu, e-mail.

W przypadku nie złożenia przez pełnomocnika wniosku w wyznaczonym terminie, lub złożenia wniosku niespełniającego wymogów jak powyżej, podział czasu antenowego przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych dokonany zostanie pomiędzy komitety wyborcze, których pełnomocnicy złożyli wnioski.

Emisja spotów od 27.08 do 9.09.2022.

Po losowaniu na stronie internetowej Radia Katowice zostanie opublikowany szczegółowy grafik bloków wyborczych.


Wzór wniosku o przydział nieodpłatnego czasu antenowego

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SA
ul. Ligonia 29, 40-953 Katowice

WNIOSEK
o przydział nieodpłatnego czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji wyborczych, w wyborach prezydenta miasta Ruda Śląska, ogłoszonych na dzień 11 września 2022 r.

Ja,  (*)……………………………………………………………………….,
działając w imieniu ………………………………………………………………,
wnoszę o przydział nieodpłatnego czasu antenowego na rozpowszechnianie na antenie Radia Katowice SA audycji wyborczych przed ogłoszonymi na dzień 11 września 2022 r. wyborami prezydenta Rudy Śląskiej.

……………………………………………
pełnomocnik komitetu wyborczego

Załączniki:
- Dokument powołania pełnomocnika wyborczego
- Upoważnienie dla osoby upoważnionej przez pełnomocnika wyborczego

(*) Imię i nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego lub osoby pisemnie upoważnionej przez pełnomocnika wyborczego oraz dane kontaktowe, nr tel., e-mail. Nazwa komitetu wyborczego .


Zobacz także Wiadomości regionalne

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SA
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA