Wysypisko. Katastrofa ekologiczna na Odrze część 1

W Odrze wykryto złote algi   to właśnie ich zakwit mógł doprowadzić do śniecią ryb. Obecność tych mikroorganizmów w próbkach wody z Odry potwierdził Instytutu Rybactwa Śródlądowego.

Złote algi to rzadki gatunek, ich zakwit mogę spowodować pojawienie się toksyn, które zabijają ryby i małże. Nie są one jednak szkodliwe dla człowieka. Eksperci prowadzą teraz dalsze badania. 

Z kolei swoje badania Odry, jeszcze w lipcu, przed katastrofą, przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego. Teraz wyniki tych analiz mogą pomóc w odkryciu przyczyn zanieczyszczenia rzeki. O szczegółach tego projektu opowie Iwona Kwaśny...Co tydzień, w każdy czwartek spotykamy się na naszym ekologicznym radiowym Wysypisku dźwięków, informacji i porad dotyczących życia w zgodzie z naturą, przyrodą, czystym powietrzem i ochroną środowiska. Nasze ekologicznie zakręcone dziennikarki: Katarzyna Głuch i Iwona Kwaśny razem z ekspertami z różnych dziedzin pokażą, a raczej pozwolą usłyszeć, jak sprawić, by nasze otoczenie było coraz czystsze, ładniejsze, bez niepotrzebnej chemii. Jak zapewniają – nie będą truć. 

Na Facebooku pojawią się zdjęcia prezentujące niektóre z omawianych tematów. Jesteśmy też na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach.


wfosigw_400

Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.Wysypisko