Groźba redukcji zatrudnienia w hutnictwie

Obecna sytuacja na rynku paliw powoduje, że część zakładów w regionie już ma problemy z produkcja i zbytem.

Jak mówi Radiu Katowice szef Śląskiej Federacji Metalowców i Hutników w Polsce Stanisław Młynarczyk spowolnienie produkcji grozi likwidacją miejsc pracy.

Kluczowe dla firm będą najbliższe miesiące, które także dla związków zawodowych będą trudne.


Wyraźne pogorszenie koniunktury odczuwają już firmy produkujące dla branży budowlanej czy automotive. Stanisław Młynarczyk powiedział, że jedną z form walki z obecnym kryzysem jest oszczędzanie energii - nie tylko na poziomie firm, ale także w gospodarstwach domowych.


Autor: Jarosław Krajewski /pg/


Wiadomości gospodarcze