Obraz Kościoła w Polsce w związku z Synodem o Synodalności

Obraz Kościoła w Polsce w związku z Synodem o Synodalności Dziś posłuchamy o tym jaki obraz Kościoła w Polsce wyłania się w związku z trwającym Synodem o Synodalności. Na spotkanie z profesorem Aleksandrem Bańką wykładowcą filozofii w Uniwersytecie Ślaskim i delegatem konferencji Episkopatu Polski na inaugurację synodu o synodalności w Rzymie zaprasza ks. Jacek Plech.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl

Ślady - magazyn religijny