Rekompensata inflacyjna dla górników. Druga transza

Drugą transzę rekompensaty inflacyjnej otrzymają górnicy z Polskiej Grupy Górniczej.

W zależności od miejsca pracy to kwoty od 4.000,- do 6.400,- zł brutto. Rekompensata inflacyjna to efekt porozumienia płacowego, które podpisano ze stroną społeczną 15 lipca. Na jego mocy strony miały do 30 września przeprowadzić rozmowy dotyczące rekompensaty skutków inflacji za trzeci kwartał. Środki mają być wypłacone do końca miesiąca. Porozumienie podpisano we wtorek, jednocześnie trzecia transza rekompensaty ma zostać ustalona i wypłacona do końca listopada. 

Autor: Joanna Opas /rs/


Wiadomości regionalne