Politechnika Częstochowska po raz 74. inauguruje rok akademicki

fot. Krzysztof Słabikowski/Radio Katowice

Pierwszy w murach uczelni rozpoczynają dziś dwa tysiące osób - w tym 400 z zagranicy. 

- W porównaniu z rokiem ubiegłym to w sumie 400 studentów więcej - mówi Magdalena Fijołek - rzeczniczka Politechniki Częstochowskiej. 


 

Wśród rozpoczynających dziś naukę w murach Politechniki Częstochowskiej są Michał i Wiktor, którzy w imieniu wszystkich studentów złożyli ślubowanie. 


 

Liczba osób, które studiować będą w tym roku akademickim na Politechnice Częstochowskiej może się zmienić, bowiem formalności z tym związane potrwają do połowy miesiąca. Uczelnia oferuje studia na 6 wydziałach. 

Autor: Krzysztof Słabikowski/pm/


Wiadomości regionalne