PGG własnością Skarbu Państwa

Polska Grupa Górnicza została jednoosobową spółką Skarbu Państwa. 

Wszystkie udziały PGG SA należą teraz do Skarbu Państwa, a stosownego wpisu dokonano 25 października w Rejestrze Akcjonariuszy Spółki. Ponad 39 milionów akcji PGG należało wcześniej do innych spółek, a 3 sierpnia podpisano warunkową umowę sprzedaży Skarbowi Państwa akcji Polskiej Grupy Górniczej. Warunkiem finalizacji umowy z początku sierpnia było niewykonanie prawa pierwokupu, które przysługiwało Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. KOWR zrezygnował z wykonania przysługującego mu prawa i możliwe było nabycie pakietu akcji przez Skarb Państwa. 

Autor: Joanna Opas /rs/


Wiadomości regionalne