Dariusz Łukaszewski nowym prezesem Polskiego Związku Tenisowego

fot. PZT

Mirosław Skrzypczyński złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Polskiego Związku Tenisowego ze skutkiem natychmiastowym. Nowym Prezesem został Dariusz Łukaszewski, dotychczasowy wiceprezes i dyrektor Górnika Bytom.  

Zarząd na posiedzeniu podjął również uchwałę o powołaniu zewnętrznej, niezależnej od Zarządu i pozostałych organów Związku, trzyosobowej komisji, której zadaniem będzie zbadanie wszelkich okoliczności dotyczących spraw związanych z osobą Mirosława Skrzypczyńskiego, które były przedmiotem ostatnich artykułów prasowych, wywiadów i doniesień medialnych. 

Komisja składać się będzie z członków o nieposzlakowanej opinii, a osoby wchodzące w jej skład będą z poza struktur PZT oraz wojewódzkich związków. Komisja składać się będzie z Kobiet. Skład Komisji oraz plan jej prac zostanie niezwłocznie przedstawiony opinii publicznej nie później niż do dnia 30 listopada 2022 r. 

Komisja ta będzie miała charakter zbliżony swym zakresem działania do komisji śledczych.

Autor: Piotr Muszalski/PZT/pm/


Wiadomości sportowe