Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości gospodarcze
Porozumienie w PGG. Wzrost płac w pierwszym półroczu
27.02.2023
15:21:00

W PGG nastąpi wzrost płac w pierwszym półroczu w formie trzech dodatkowych świadczeń.

W pierwszym półroczu br. uzgodniona wcześniej podwyżka wynagrodzeń w Polskiej Grupie Górniczej będzie zrealizowana w formie trzech jednorazowych wypłat – ustalono w podpisanym w poniedziałek porozumieniu związkowców z zarządem PGG.

W drugim półroczu spółka ma wdrożyć jednolity system wynagradzania.

Zgodnie z aneksem do Umowy społecznej dotyczącej tempa i zasad wygaszania górnictwa, przeciętne wynagrodzenie w trzech spółkach węglowych objętych system publicznego wsparcia rośnie w tym roku o 15,4 proc., czyli 1 pkt proc. powyżej wskaźnika średniorocznej inflacji. Zasadę tę potwierdzono w połowie lutego w odrębnym porozumieniu płacowym, zaś w poniedziałek ustalono szczegóły wzrostu wynagrodzeń.

Mając na uwadze prowadzenie prac nad jednolitym systemem wynagradzania pracowników PGG, z zamiarem jego wdrożenia od 1 lipca 2023, w celu częściowej realizacji przyrostu płac przewidzianego w spółce na 2023 rok, strony postanawiają o wypłacie pracownikom PGG w pierwszym półroczu 2023 jednorazowych kwot” – przyjęto w porozumieniu podpisanym w poniedziałek przez związkowców i zarząd PGG.

Ustalono, że pracownicy zatrudnieni pod ziemią trzykrotnie otrzymają dodatkowo kwotę 2670 zł brutto, pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla i inni pracownicy fizyczni zatrudnieni na powierzchni – 2170 zł, zaś pracownicy administracji - 1670 zł.

Wypłaty będą realizowane 10 marca, 10 maja i 10 lipca. Jednorazówki będą wliczane do podstawy ustalania innych świadczeń, m.in. nagród barbórkowych i 14. pensji.

Podpisana w maju 2021 r. Umowa społeczna dotycząca transformacji górnictwa obejmuje trzy spółki: Polską Grupę Górniczą, Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj. Aneks do umowy gwarantuje ich pracownikom wzrost płac o 1 pkt proc. powyżej wskaźnika inflacji. W lutowych porozumieniach potwierdzono ten mechanizm oraz uzgodniono zasady naliczania podwyżek.

Wcześniej porozumienia dotyczące wzrostu wynagrodzeń w tym roku średnio o 15,4 proc. podpisano także w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i Lubelskim Węglu Bogdanka – to spółki nieobjęte systemem publicznego wsparcia./pap/mk/pg/


Zobacz także Wiadomości gospodarcze

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA