Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości regionalne
Matura 2023. Egzamin pisemny z języka polskiego
04.05.2023
09:00:00

fot. Mateusz Franczyk/Radio Katowice

"Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka" oraz "Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń" - to według relacji maturzystów tematy części z wypracowaniem egzaminu dojrzałości z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Punktem wyjścia do rozprawki były fragmenty "Przedwiośnia", "Pana Tadeusza" oraz wiersz Ewy Lipskiej zatytułowany "Mogę". 

Zanim maturzyści rozpoczną wakacje czeka ich między innymi egzamin z języka obcego nowożytnego, który obędzie się już jutro. W poniedziałek zmierzą się z królową nauk - matematyką. A wyniki matur poznają 7 lipca.

W Śląskiem to ponad 29 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników oraz prawie 5,5 tys. absolwentów z lat ubiegłych.

Ci, którzy jako pierwszy rocznik po wieloletniej przerwie ukończyli 4-letnie liceum, pisali maturę w nowej formule. Ich egzamin składał się z trzech części. Absolwenci technikum i ci, którzy poprawiali wyniki z poprzednich lat, pisali egzamin według starej, znanej formuły.

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym w nowej formule podzielony jest na dwa zeszyty i trzy części. W pierwszym zeszycie są dwa testy: "Język polski w użyciu" i "Test historycznoliteracki". W drugim zeszycie trzeba napisać wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych tematów.

W tym roku maturzyści, zdający język polski musieli wykazać się także umiejętnością wykorzystania tak zwanych kontekstów.

— Kontekst to jest nic innego jak odniesienie się zdającego do utworu literackiego, do tekstów kulturalnych, do dzieł sztuki — wyjaśnia zastępca dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Urszula Okrajni.

Nowością na tegorocznej maturze jest "notatka syntezująca". Jest krótką formą wypowiedzi, w której w rzeczowy sposób przedstawiono informacje na dany temat.

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym w starej formule składa się z dwóch części w jednym zeszycie. Maturzyści muszą rozwiązać test i napisać tekst własny na jeden z dwóch tematów, z których jeden jest analizą tekstu poetyckiego, a drugi odnosi się do konkretnej lektury.

O nastroje, tuż przed i po egzaminie, pytała młodzież reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch.

Przed:

Po:

Kilkanaście osób narodowości ukraińskiej przystąpiło do matury w województwie śląskim

Jak powiedziała zastępca dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Urszula Okrajni "matura dla nich będzie na podobnych zasadach jak dla Polaków".

— Czternaście osób złożyło deklarację, żeby przystąpić do egzaminu maturalnego. Arkusz z języka polskiego jest tożsamy z arkuszem standardowym, ale polecenia mają w języku ukraińskim, natomiast cała zawartość tego arkusza jest w języku polskim i uczeń odpowiada w języku polskim.

W całej Polsce do matury przystąpi prawie 170 osób z Ukrainy.

Wyniki matur będą znane 7 lipca.

Egzamin maturalny z języka polskiego — arkusze

Autorzy: Agnieszka Loch, Piotr Pagieła /IAR/PAP/mf/


Zobacz także Wiadomości regionalne

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA