Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości regionalne
Oświadczenie części Zarządów Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia
01.01.2024
18:39:00

Prezesi Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia opublikowali wspólne oświadczenia w sprawie decyzji Ministra Kultury Bartłomieja Sienkiewicza o „likwidacji 17 spółek Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia”. Pod oświadczeniem nie podpisali się przedstawiciele Radia Katowice, Radia Opole i Radia Wrocław. 

                                          OŚWIADCZENIE ZARZĄDÓW ROZGŁOŚNI REGIONALNYCH POLSKIEGO RADIA 

29 grudnia 2023 r. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o „likwidacji 17 spółek Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia”. Jednozdaniowym wpisem, zakomunikowanym na platformie X (d. Twitter) zadecydował o dalszych losach mediów z wieloletnią, często sięgającą blisko stu lat tradycją, z zespołami oddanych dziennikarzy, które są nie tylko kronikarzami życia swoich regionów ale także istotnymi ośrodkami promocji lokalnej kultury i twórców, ważnymi dla zachowania regionalnej tożsamości mieszkańców Rzeczypospolitej. 

Decyzja ta, abstrahując od stylu, w jakim jest komunikowana, jest niezgodna z obowiązującymi przepisami i Konstytucją RP. Potwierdzają to prawnicy, m.in. prof. Ryszard Piotrowski – konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. Obecny Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar przyznał, że działania Ministra Kultury są pozorne. Świadczy o tym chęć – jak się wyraził - poszukiwania „jakiejś podstawy prawnej, żeby to zrobić”. Wydaje się oczywiste, że rzeczywistym celem rzekomej „likwidacji” mediów publicznych jest jedynie doprowadzenie do szybkich zmian personalnych w Zarządach Spółek. Tymczasem, według wciąż obowiązujących przepisów, jedyną instytucją, która może podejmować decyzje personalne, w tym powoływać i odwoływać Zarządy i Rady Nadzorcze spółek publicznej radiofonii, jest Rada Mediów Narodowych. 

Regionalne radiowe media publiczne nie powinny być zakładnikami kolejnej odsłony sporu politycznego, który tym razem może doprowadzić do znacznego ich osłabienia, a może i z czasem rzeczywistej likwidacji. Misja publiczna to nie tylko docieranie do odbiorców z informacją i wartościowymi treściami. To także znajdowanie na gruncie lokalnym tego, co warte promowania i upowszechniania, a co często nie jest interesujące dla komercyjnych mediów głównego nurtu. Jeśli więc misji tej nie wypełnią lokalne media publiczne – nie będzie tego robić nikt. 

Nie odmawiając większości parlamentarnej prawa do wprowadzania zmian także w systemie mediów publicznych wzywamy, by odbywało się to z poszanowaniem i w granicach obowiązującego prawa i z troską o zachowanie dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej. Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia są z pewnością jego istotną częścią. 

Zwracamy jednak uwagę, że w sytuacji działań niezgodnych z prawem, legalnie działające władze regionalnej radiofonii publicznej są zobowiązane stać na straży prawa i dbać o interes powierzonych im spółek. Dlatego też apelujemy o podjęcie konstruktywnych rozmów – przede wszystkim przez Prezydenta Andrzeja Dudę i Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska - w celu wypracowania stanowiska respektującego prawo i interesy wszystkich stron. 

Mirosław Bielawski, Prezes Zarządu Polskiego Radia Białystok SA 

Jolanta Kuligowska-Roszak, Prezes Zarządu Polskiego Radia Pomorza i Kujaw SA w Bydgoszczy 

Adam Chmielecki, Prezes Zarządu Polskiego Radia Gdańsk SA 

Janusz Knap, Prezes Zarządu Polskiego Radia Kielce SA 

Piotr Ostrowski, Prezes Zarządu Polskiego Radia Koszalin SA 

Mariusz Bartkowicz, Prezes Zarządu Polskiego Radia Kraków SA 

Mariusz Deckert, Prezes Zarządu Polskiego Radia Lublin SA 

Arkadiusz Paluszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Radia Łódź SA 

Leszek Sobański, Prezes Zarządu Polskiego Radia Olsztyn SA 

Maciej Mazurek, Prezes Zarządu Polskiego Radia Poznań SA 

Przemysław Tejkowski, Prezes Zarządu Polskiego Radia Rzeszów SA 

Wojciech Włodarski, Prezes Zarządu Polskiego Radia Szczecin SA 

Tadeusz Deszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Radia dla Ciebie SA w Warszawie 

Piotr Bednarek, Prezes Zarządu Polskiego Radia Zachód SA w Zielonej Górze

Autor: rdc.pl
 


Zobacz także Wiadomości regionalne

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA