Prezes WUG nagrodzony

Nagrodę im. Haliny Krahelskiej zdobył prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura.

Wyróżnienie wręczyła Iwona Hickiewicz, Główny Inspektor Pracy. Nagroda imienia Haliny Krahelskiej jest prestiżowym wyróżnieniem, przyznawanym od 1989 roku za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych oraz popularyzacji zagadnień związanych z bezpieczeństwem i prawem pracy.

Halina Krahelska w latach 1919-1921 i 1926-1931 pełniła funkcję zastępcy Głównego Inspektora Pracy, zajmując się głównie systemem ochrony pracy i opieki społecznej. W czasie II wojny światowej walczyła w szeregach Armii Krajowej. Aresztowana przez Gestapo, zmarła w obozie w Ravensbruck w 1945 roku.

Autor: Ewelina Kosałka-Passia


Podobne artykuły