Radio Katowice
Radio Katowice / Patronaty / XVII Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG
XVII Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG

XVII Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® odbędą się w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, w dniach 21-23 maja 2024. Jest to wydarzenie o szerokim zasięgu oddziaływania – interdyscyplinarnym, krajowym oraz międzynarodowym.

CELE:

 • upowszechnianie i prezentacja wyników badań i rozwiązań innowacyjnych z różnych branż i dziedzin w celu ich upowszechnienia, prorynkowej promocji, wdrożenia i komercjalizacji
 • stworzenie międzynarodowej platformy zapewniającej wymianę informacji i kontaktów
 • stworzenie ekosystemu innowacji poprzez synergię nauki z przemysłem i biznesem, upowszechniając przy tym dobre praktyki w tym zakresie
 • szerzenie wiedzy pomocnej w zarządzaniu innowacjami, ochronie własności intelektualnej i zdobywaniu funduszy na rozwój w oparciu o nowe technologii

RANGA:

Targi INTARG® w trakcie wielu lat istnienia wypracowały wysoką międzynarodową pozycję, czego świadectwem jest ich coroczne wsparcie przez najwyższej rangi instytucje krajowe oraz międzynarodowe, w tym – jako jedyne w Polsce i nieliczne na świecie – przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO (jedną z 16 agend ONZ).

LOKALIZACJA:

INTARG® odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Katowice to stolica Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) – jedynej metropolii w Polsce (41 miast i gmin, 270 tys. przedsiębiorstw, prężnie rozwijające się ośrodki naukowe). GZM to inicjatywy na rzecz rozwoju oraz tworzenia przyjaznej atmosfery dla biznesu i inwestycji w oparciu o innowacje, to programy na rzecz rozwoju nauki w ramach Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki oraz liczne projekty służące poprawie jakości życia i zdrowia publicznego oraz transformacji ekologicznej.

KATOWICE EUROPEJSKĄ STOLICĄ NAUKI 2024
W 2024 roku miasto Katowice stanie się międzynarodową stolicą promocji nauki w związku z uzyskaniem przez nie tytułu „Europejskiego Miasta Nauki 2024” – w ramach prestiżowego europejskiego programu prezentującego przyszłość świata w oparciu o badania naukowe i innowacje.

WYSTAWCY:

PRZEDSTAWICIELE WIELU KRAJÓW, REPREZENTUJĄCY:

 • jednostki sfery nauki
 • przedsiębiorstwa MŚP oraz duże przedsiębiorstwa
 • start-upy, młodych wynalazców
 • samorządy, instytucje i inne podmioty wspierające naukę
 • stowarzyszenia i izby przemysłowe
 • podmioty oferujące usługi doradcze, finansowe itp.

ZWIEDZAJĄCY:

 • Wszyscy zainteresowani innowacjami i wynalazkami, zarówno w celach biznesowych, jak i poznawczych, między innymi:
  podmioty gospodarcze różnych branż, zainteresowane współpracą z nauką, rozszerzeniem oferty biznesowej o innowacyjne produkty, usługi, nowe technologie (menedżerowie, marketing)
 • przedstawiciele sfery nauki
 • instytucje wspierające biznes i innowacyjność
 • młodzież szkolna, studenci
 • media


BRANŻE WYSTAWIENNICZE:

 • przemysł (maszyny i urządzenia, inżynieria, metalurgia, elektryczność i elektronika, energetyka, przemysł włókienniczy, budownictwo etc.)
 • transport i logistyka
 • środowisko/biotechnologia/nanotechnologia/chemia
 • zdrowie/medycyna/fitness
 • sport, rehabilitacja, rekreacja, turystyka
 • innowacje społeczne
 • przemysł spożywczy i żywność
 • bezpieczeństwo i ochrona
 • IT
 • przedmioty codziennego użytku
 • usługi, doradztwo, ubezpieczenia, finanse


PRZESTRZEŃ TARGÓW PODZIELONA JEST NA STREFY:
EXPO: stoiska indywidualne i wspólne: narodowe, instytucjonalne oraz tematyczne (Giełda Top Polskich Wynalazków, Młody Wynalazca, Start-Up International)
KONFERENCYJNĄ – panele dyskusyjne, wystąpienia, pokazy
SPOTKAŃ B2B – International Matchmaking Event INTARG® 2024

PROGRAM IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH:

Targi obfitują w wiele imprez towarzyszących, między innymi:

XVII Konkurs Wynalazków i Innowacji INTARG®

Integralnym elementem Targów jest konkurs INTARG®, w ramach którego grono jurorów dokonuje oceny zgłoszonych do konkursu innowacyjnych rozwiązań i wynalazków (wyrobów, technologii i usług), wyłaniając najciekawsze z nich i przyznając nagrody i medale. Członkami jury są uznani polscy i zagraniczni naukowcy, i eksperci. W czasie gali finałowej INTARG® 2024 zostaną wręczone najwyższej rangi nagrody przyznane przez jury oraz patronów wydarzenia za najciekawsze rozwiązania.

Grand Prix, Nagroda Prezesa Jury, nagrody WIPO w kilku kategoriach:

 • Nagrody/medale platynowe
 • Nagrody/medale diamentowe „Pro Societas Bono”
 • Wyróżnienia za rozwiązania innowacyjne o wysokim poziomie TRL
 • Nagrody ufundowane przez patronów, partnerów i delegacje zagraniczne
 • Medale złote, srebrne i brązowe


GALA FINAŁOWA INTARG® 2024 z udziałem gości VIP oraz bogatą oprawą artystyczną. Połączona ona będzie z wręczeniem najwyżej rangi wyróżnień i nagród laureatom konkursów:
XVII edycji Konkursu INTARG®
XXII edycji Godła Promocyjnego LIDER INNOWACJI®
XIX edycji Konkursu MŁODY WYNALAZCA
XXX jubileuszowej edycji Giełdy TOP Wynalazków

KONFERENCJE:
Ich głównymi organizatorami są: Politechnika Śląska – Partner Merytoryczny oraz WIPO – główny Partner Międzynarodowy. W programie panele dyskusyjne i wystąpienia z udziałem naukowców, przedstawicieli świata przemysłu i biznesu oraz gości VIP. Poświęcone one będą synergii nauki i przemysłu, transferowi wiedzy i technologii, a także ochronie własności intelektualnej. Organizatorami paneli będą też inne podmioty. Panele odbywają się na terenie Targów, z równoczesnym udostępnieniem ich poprzez sieć IT.

MIĘDZYNARODOWE TARGI EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA INTARG® EKO 2024                                                                                          

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice
Termin: 21-23 maja 2024
Stoiska: stoiska indywidualne lub wspólne (instytucjonalne, narodowe, tematyczne, itp.)
Szczegółowe informacje i regulamin: www.intarg.pl

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA