Radio Katowice
Radio Katowice / Patronaty / 9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach 16-18 października 2019 r. już po raz 9. przedsiębiorcy spotkają się z przedstawicielami najwyższych władz państwowych, samorządowych, kluczowych instytucji kultury i świata nauki. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w 12. ścieżkach tematycznych rozwinie hasło SMART – SAFE – SOLUTIONS, jak co roku odbędzie się w stolicy Górnego Śląska w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Trwający trzy dni EKMŚP to okazja do spotkania ekspertów, przedstawicieli władz i doświadczonych przedsiębiorców. Regionalna Izba Gospodarcza, organizator wydarzenia zaplanował wiele atrakcyjnych paneli dyskusyjnych i warsztatów, strefę wystawienniczą, strefę eksperta i networkingu. Program dyskusji będzie podporządkowany dwunastu ścieżkom tematycznym, podczas których eksperci z całego świata zaprezentują szereg rozwiązań nie tylko dla sektora MŚP. Zaproszenie do podzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą przyjęli specjaliści i biznesmeni z: Kanady, Stanów Zjednoczonych, Chin, Słowenii, Ukrainy, Białorusi, Węgier, Niemiec, Singapuru, Ghany i Indii.

Zgodnie z dominującymi w 2019 roku trendami w zarządzaniu i biznesie pośród tematów tegorocznego Kongresu pojawiły, się w szerszej skali, zagadnienia związane z HR w przedsiębiorstwie oraz Start up’ami. Na rynek pracy wkroczyli millenialsi, pracownicy z tzw. pokolenia Y. Urodzeni w latach 80. i 90. XX wieku aktywnie korzystają z mediów i technologii cyfrowych. Charakteryzuje ich większa brawura, otwartość na nowe wyzwania. Ich obecność jest dla przedsiębiorców motywacją do przeprowadzania innowacji cyfrowych, a także zarządzania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w trosce o planetę. Stąd też kolejna, nowa ścieżka – Think Eco! Wątki ekologiczne przenikają do niemalże wszystkich przestrzeni biznesowych - od rynku edukacji, przez zarządzanie, pracowników i HR, po sprawy miejskie, samorządowe, a nawet marketingowe. Bardziej świadome, ekologiczne spojrzenie na świat to już nie moda, to dobry trend – konieczność.

Kongresowi towarzyszą Targi Biznes Expo oraz skierowany do samorządów terytorialnych, ogólnopolski program Samorząd Wspiera MŚP. Zadaniem projektu jest wyłonienie i promocja tych, którzy stwarzają dogodne warunki prowadzenia działalności przedsiębiorcom sektora MŚP. Podczas Kongresu odbędzie się gala finałowa i wręczenie wyróżnień zwycięzcom. Na tegorocznym EKMŚP nastąpi też, połączone z otwarciem wystawy, ogłoszenie wyników Konkursu Śląska Rzecz 2019. Konkurs promuje dobre wzornictwo i design z woj. śląskiego i opolskiego. Organizatorem jest Zamek Cieszyn.

Pośród wydarzeń towarzyszących znalazła się także SoDA Conference #1 – Katowice.

Wydarzenie, w trakcie którego poruszony zostanie szereg tematów istotnych z punktu widzenia budowania przewagi konkurencyjnej firm z branży rozwoju oprogramowania. Omówione zostaną m.in. zagadnienia związane ze sprzedażą, marketingiem, HR, finansami, prawem i administracją. Odbędą się także: spotkanie członkowskie Regionalnej Izby Gospodarczej, Forum Akademicko – Gospodarcze oraz spotkanie Członków Rad Uczelnianych, Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości.


Ścieżki tematyczne 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

1) Start up your business 

Prezentacja możliwości jakie daje współpraca międzynarodowa, w kontekście wdrażania planów biznesowych w projektach typu start up. Tematem dominującym będzie międzynarodowa współpraca młodych przedsiębiorców w ramach Unii Europejskiej, a także w przestrzeni między UE i  innymi częściami świata np. Ameryką Południową. Jedno z wydarzeń poświęcone będzie tematyce budowania młodych spółek technologicznych (startupów) o potencjale globalnym np. w zakresie medycyny. Współorganizatorem jest Europejska Konfederacja Młodych Przedsiębiorców YES for Europe z siedzibą w Brukseli.

2) Rynek pracy i edukacja 

Tematyka rozmów panelowych obejmować będą wszystkie, począwszy od przygotowania do aktywności zawodowej, etapy kariery. Nie zabraknie nawiązań do Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego – diagnozy systemu w zakresie szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, a także podpowiedzi z rynku międzynarodowego. Ważnym wątkiem będzie zmiana pokoleniowa na rynku pracy.

3) HR w przedsiębiorstwie

Benefity pozapłacowe, modele zatrudniania zakładające wykorzystanie pełnego potencjału pracowników, podnoszące kwalifikacje szkolenia specjalistyczne to wątki, które zostaną rozwinięte podczas ścieżki HR. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z wyrównywaniem szans, maksymalnym wykorzystaniem potencjału osób o ograniczonej aktywności zawodowej. Nie zabraknie także analizy aktualnych trendów migracyjnych w Europie i na świecie, ich przyczyn i konsekwencji. Ekonomiczny, kulturowy, religijny i polityczny wpływ migracji na społeczeństwo, jest mocno odczuwalny.

4) Finansowanie MŚP 

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa wprowadzają innowacje równie chętnie jak wielkie korporacje. I w tym przypadku skala zmiany, sprawność jej przeprowadzenia może być szybsza, skuteczniejsza. Polski rynek finansowym zostanie przedstawiony w kontekście globalnych trendów. Ponad to podczas warsztatów będzie można zdobyć wiedzę dotycząca obsługi, pozyskiwania i rozliczania Funduszy Norweskich dla Firm prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dysponenta środków.

5) Zarządzanie i rozwój

Z bardzo bogatej tematyki dotyczącej zarządzania i rozwoju na 9. KMŚP rozwinięte zostaną wątki koncentrujące się na synergii współpracy biznesu, nauki i samorządu w kontekście międzynarodowym (Polska, Czechy, Słowacja), możliwościach jakie daje zastosowanie nowych technologii. Ważnym punktem programu będzie spotkanie warsztatowe i dyskusja z praktykami pod hasłem Management 3.0.

6) Cyfrowe przedsiębiorstwo

Dobrze przeprowadzona cyfrowa transformacja przedsiębiorstwa poprawia efektywność sprzedaży, produkcji, usługi. Zaproszeni na Kongres Eksperci podpowiedzą w jaki sposób właściwie zdefiniować cyfrowe potrzeby firmy, w których obszarach można zastosować usprawnienia. Ważnym blokiem tematycznym będą także kierunki rozwoju rynku pracy w erze automatyzacji i robotyzacji.

7) Państwo i prawo

Przedsiębiorcy poznają szereg zagadnień związanych z kodeksem pracy, polityką fiskalną państwa, zmianami w prawie spółek, firmami rodzinnymi a także przypadkami spornymi, mediacjami. W ramach ścieżki odbędzie się także Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

8) Pasja i biznes

Podczas paneli dyskusyjnych zaprezentowanych zostanie wiele podpowiedzi, case studys i dobrych rad na temat tego, jak przekuć pasje w biznes? Gdzie szukać, jak uzyskać dofinansowanie dla swojej działalności w ramach przemysłu kreatywnego? Ponieważ przemysł kreatywny często inspirowany jest regionem, z którego pochodzą jego twórcy pewna część rozważań poświęcona zostanie potencjałowi wpisanemu dziedzictwo kulturowe Śląska.

9) Miasto i samorząd

Ścieżka poświęcona zostanie zbadaniu elementów wpływających na sukcesy miast. Zarówno tych wywodzących się ze świata biznesowego, lecz także działań skierowanych do mieszkańców. Pełne zieleni, samowystarczalne energetycznie, przyjazne mieszkańcom miasta posiadają zaradnych gospodarzy. Jest w nich dobry klimat dla biznesu. Jednym z rozwiązań jest Partnerstwo Publiczno – Prywatne w Polsce, mało wciąż popularna w Polsce, koncepcja współpraca pomiędzy jednostkami administracji publicznej, a podmiotami prywatnymi.

10) Akademia Marketingu i Sprzedaży

Jeśli kogoś nie ma w social mediach, to go nie ma. Prawidłowo prowadzone działania w Internecie są równie ważne, jak prezentacja firmy podczas osobistego spotkania z klientem. Pośród tematów: social media jako dość oszczędna a zrazem skuteczna metoda dotarcia do klienta, niedoceniane narzędzia budowy wizerunku, budowa marki pracodawcy i firmy, rozwój nowych form komunikacji z potencjalnym klientem a także marketing, czyli próba zdefiniowania jego istoty z perspektywy MŚP.

11) Global SME Meeting

Różnice kulturowe – inna mentalność, język, przepisy prawne - mogą stanowić zagrożenia dla przedsiębiorców w obrocie międzynarodowym. Jak je diagnozować? Gdzie szukać wskazówek, wsparcia instytucjonalnego, jak rozpoznawać nieuczciwych partnerów biznesowych? Jak bezpiecznie przekraczać granice w biznesie? Odpowiedzi na te i szereg innych pytań podczas spotkania ze specjalistami od współpracy międzynarodowej

12)Think Eco!

Ekologiczne podejście do biznesu staje się coraz powszechniejszą, dobrą praktyką. Każdy z przedsiębiorców powinien opracować strategię odpowiedzialnego zarządzania działaniami związanymi z ekologią. Jednym z jej elementów jest np. identyfikacja potencjalnych zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności. Podpowiedzi, jak to zrobić, podczas ścieżki Eco!

Problematyka dotyczyć będzie m.in.: gospodarki o obiegu zamkniętym, niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii. Szeroko pojętej ekologii w biznesie - działalności i inwestycji pro środowiskowych oraz zasadzie ostrożności w Unii Europejskiej, czyli kalkulacji ryzyka dla branży chemicznej.

Udział w Kongresie jest bezpłatny! 
Na wydarzenie można zarejestrować się poprzez stronę Kongresu  i przeznaczony do tego formularz na www.ekmsp.eu.


Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Współgospodarze: Województwo Śląskie, Miasto Katowice, Wojewoda Śląski
Współorganizatorzy: Politechnika Śląska, Województwo Małopolskie, Uniwersytet Śląski
Patronat honorowy: Honorowy Patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza MorawieckiegoHonorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina
Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem Parlamentu Europejskiego 
Wydarzenie objęte Patronatem Honorowym Biura Rzecznika MŚP  

Linki zewnętrzne

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SA
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA