Radio Katowice
INTARG

INTARG® 2022
czyli XV jubileuszowa edycja
Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji 

W dniach 11-12 maja 2022 w katowickim Spodku odbędzie się jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG®.

Wydarzenie to jest organizowane przez firmę Eurobusiness-Haller we współpracy z Fundacją Haller Pro Inventio. Współgospodarzem jest Miasto Katowice, które jako pierwsze miasto w Europie Środkowo-Wschodniej uzyskało tytuł Europejskiego Miasta Nauki na rok 2024. Tytuł ten wiąże się z organizacją Euro Science Open Forum 2024, które poświęcone będzie badaniom naukowym i innowacjom. Targi wspierane są również przez prestiżowe instytucje krajowe i zagraniczne, m.in. Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz World Intellectual Property Organisation (WIPO).

Celem Targów jest nawiązanie międzynarodowych kontaktów biznesowych pomiędzy przedstawicielami świata nauki, przemysłu, biznesu i finansów. INTARG® stanowi forum wymiany wiedzy naukowej, transferu technologii, promocji oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji.

Integralną częścią Targów jest konkurs wynalazków INTARG®, w którym najciekawsze z prezentowanych innowacji są oceniane przez międzynarodowe jury.

Nagrodami przyznawanymi podczas tego wydarzenia są m.in. Nagroda Przewodniczącego Jury czy Nagroda Specjalna Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO. Główną nagrodą przyznawaną przez jury jest nagroda Grand Prix. Te wyróżnienia i wiele innych będą stanowić doskonałe referencje, które wzmocnią pozycję wystawców na rynku i zapewnią wiarygodność w nowych relacjach partnerskich.

Targom będzie towarzyszyć dwudniowa konferencja omawiająca istotne zagadnienia dla synergii nauki i gospodarki, transferu technologii oraz tworzenia przyjaznych ekosystemów innowacji.

Oprócz konkursu INTARG® zaplanowane są również prezentacje wystawców, panele dyskusyjne oraz uroczysty networking cocktail.  

Targi Wynalazków i Innowacji są zatem nie tylko idealną okazją do nawiązania międzynarodowej współpracy, komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań i produktów, ale także zaprezentowania wynalazków i innowacji z wielu dziedzin i branż.

Więcej informacji o Targach znaleźć można na stronie: www.intarg.haller.pl, www.facebook.com/FundacjaProInventio

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SA
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA