Przygotowania do 67. Tygodnia Ewangelizacyjnego

W Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie trwają przygotowania do 67. Tygodnia Ewangelizacyjnego. Kilka dni temu postawiono już namiot, który pomieści 2000 słuchaczy. Dziś ponad 200 ochotników rozpoczęło ostatni etap prac, czyli Tydzień Przygotowawczy. Wolontariusze będą prowadzić seminaria i poradnictwo dla młodzieży i dorosłych, sprawować opiekę duszpasterską i opiekę nad dziećmi, wydawać posiłki, zajmować się organizacją wydarzeń artystycznych i rozgrywek sportowych.

Tegoroczny Tydzień Ewangelizacyjny rozpocznie się 2 lipca i będzie trwał 9 dni. Hasło Tygodnia "Przytuleni" nawiązuje do słów z Księgi Izajasza 66,13a: "Tak mówi Pan: Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał". Gościem jest ks. Leszek Czyż, proboszcz parafii ewangelicko- augsburskiej w Wiśle Malince i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego TED."Droga" to ekumeniczny magazyn religijny prezentujący nie tylko fakty z życia Kościoła, ale także informacje, które zainteresują wszystkich wierzących.

Droga