Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży

fot. Mazur/episkopat.pl

To były piękne dni - podsumowują uczestnicy Światowych Dni Młodzieży. Bez barier językowych i kulturowych. Nieważne czy słońce, czy deszcz, tłumy młodych spędzały je na wspólnej modlitwie z Franciszkiem, a wieczorami na śpiewach i tańcach. Papież spędził w Polsce w sumie pięć dni. Spotkał się z politykami, duchowieństwem, odwiedził były obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, odprawił msze w Częstochowie, Łagiewnikach i Brzegach oraz wziął udział w drodze krzyżowej na Błoniach. Spotkał się także z chorymi dziećmi, franciszkanami, jezuitami. Czterokrotnie wychodził też do papieskiego okna w krakowskiej kurii. Dziś w sprogramie wracamy do tych dni i przezyć z wolontariuszami, pielgrzymami i duszpasterzami z katowickiej archideicezji koordynatorami ŚDM."Droga" to ekumeniczny magazyn religijny prezentujący nie tylko fakty z życia Kościoła, ale także informacje, które zainteresują wszystkich wierzących.

Droga